„Kluczem do szczęścia jest posiadanie marzeń. Kluczem do sukcesu jest ich realizacja” – James Allen


Life coaching skupia się na wzroście jakości życia poprzez rozwiązywanie osobistych problemów i szukaniu drogi do osiągnięcia postawionych celów. Przeznaczony jest dla osób, które chcą poprawić jakość swojego życia, żyć efektywniej i szczęśliwiej.
Podczas sesji rozwijasz te strefy życia, którymi chcesz się zająć, określasz cele, stworzysz plan działania i ustalisz sposoby jego realizacji. Przyjrzysz się swoim wartościom, przekonaniom oraz własnej tożsamości. Coach będzie wspierał Cię swoimi obserwacjami, swoją motywacją, inspiracją i oczekiwaniem od Ciebie odpowiedzialności.
Działam w następujących obszarach:

  • dotarcie do wartości
  • wzmocnienie pewności siebie i postawy asertywnej
  • zarządzanie sobą w czasie i organizacja czasu pracy
  • zmiana przekonań ograniczających na wspierające
  • wybór ścieżki kariery
  • balans między życiem prywatnym a zawodowym
  • zdefiniowanie krótko i długoterminowych celów życiowych

 Life coaching