„Nie sądzę, by ktokolwiek wiedział wystarczająco dużo, aby właściwie ocenić, co jest możliwe, a co nie” – Henry Ford


Podjąłeś się nowych wyzwań, awansowałeś, chcesz przetransformować zespół tak, żeby zyskał nowy entuzjazm i osiągał lepsze wyniki…Masz wiedzę, ale brak Ci pewności siebie, coaching będzie dla Ciebie wsparciem, pozwoli podjąć odważnie działania, które doprowadzą Cię do sukcesu.
Proponowany jest osobom, które chciałyby:
• dotrzeć do nowych perspektyw i rozwiązań
• poprawić komunikację wewnątrz firmy
• wzrostu efektywności bieżących działań biznesowych
• zmiany w sprawach zawodowych (nowy zakres obowiązków, awans na wyższe stanowisko, zmiana struktury organizacyjnej firmy)
• zwiększyć motywację i lojalność pracowników
• osiągnąć wyjątkową efektywność i poziom obsługi
• zdefiniować krótko i długoterminowe cele firmy
• stworzyć nową wizję przyszłości i określić nowe cele
• zamienić pomysł w realny sukces

 

 Coaching biznesu