COACHING KARIERY

Pakiet SKUTECZNE CV

„CV traktuje o twojej przeszłości. To taka rama, w którą wtłaczasz własną historię” – Richard Bolles

Otrzymasz opracowane merytorycznie i graficznie, profesjonalne CV, zgodne z aktualnymi trendami i potrzebami pracodawców. Ujmie ono nie tylko Twoją historię, ale pokaże Twoje umiejętności uniwersalne, czyli takie, które potrafisz stosować w każdej wybranej dziedzinie i w każdej pracy, a także atuty istotne z punktu widzenia stanowiska, na które aplikujesz.

300,00  250,00 

Etapy realizacji Skutecznego CV

  1. Po złożeniu zamówienia, otrzymujesz link do testu, który uzupełni proces zbierania informacji o Tobie. 
  2. Kontaktujemy się z Tobą telefonicznie lub mailowo, aby przeprowadzić  wywiad zawodowy. Omawiamy Twoje doświadczenie zawodowe i inne istotne kwestie. Przedstawiamy Ci propozycję wykonania dodatkowej diagnozy profesjonalnym narzędziem Harrison Assessments, która pozwoli nam pozyskać istotne informacje o Tobie, takie jak: preferencje co do zadań i środowiska pracy, sposób podejmowania decyzji, czynniki motywujące, zdolności interpersonalne, zdolności przywódcze. To opcja dobrowolna, nie musisz się na nią decydować, ale chcemy dać Ci  wybór. Diagnoza ułatwi również Tobie przygotować się do rozmów rekrutacyjnych. W raporcie znajdą się informacje, których często dotyczą pytania rekrutera, jak np.: co cię motywuje, a co demotywuje, jakie są twoje mocne i słabe strony. Koszt diagnozy to 86,10 zł
  3. Otrzymujesz link do założenia konta w programie Canva. Pracujemy na Twoim koncie, w ten sposób masz dostęp do swojego CV w przyszłości.
  4. Przygotowujemy ciekawą i unikatową szatę graficzną oraz zredagujemy profesjonalne CV, które otrzymasz w wersji pdf. wraz ze wskazówkami – jak samodzielnie poruszać się po programie graficznym, aby w przyszłości móc dokonywać korekt i aktualizacji.

INNE PAKIETY