COACHING KARIERY

Pakiet dla managera - SKUTECZNY/NIEIDEALNY

Menedżer nie musi być idealny, musi być skuteczny, a do tego potrzebuje zbudować świadomość siebie, swoich atutów, słabych stron i zachowań, będących potencjalnymi zakłócaczami w relacji przełożony – pracownik.

799,00 

Z badań przeprowadzonych przez Aon Hewitt wynika, że kluczem do zaangażowania pracowników są ich menedżerowie. To, w jaki sposób się komunikują, jak budują relacje, delegują i egzekwują, jak zarządzają stresem, rozwiązują konflikty, w jaki sposób wyrażają opinie i podejmują decyzje, jaka jest ich postawa życiowa.

Rynek pracy zmienił się i zmienia nieustannie. Funkcjonowanie na nim różnych pokoleń, różniących się wartościami, motywacjami, potrzebami i oczekiwaniami oraz komunikacją, powoduje, że trudniej jest zarządzać zespołami o różnorodnej strukturze wiekowej. Lepiej sprawdzamy się jako liderzy, mamy bardziej zadowolonych podwładnych, jeżeli wiemy, kim jesteśmy. Poznanie siebie, swoich potrzeb, emocji, schematów działania, przekonań i wartości to absolutny fundament skutecznego przywództwa.

W pakiecie świątecznym otrzymasz: > dwa raporty menedżerskie – sprawdzonego, innowacyjnego, wykorzystywanego na całym świecie przez firmy i osoby indywidualne – narzędzia Harrison Assessments, – RAPORT PARADOKS, efektywnie wykrywa mocne strony oraz obszary do rozwoju, ponieważ opiera się ono na zasadzie, że każda z cech może mieć zarówno pozytywny, jak i negatywny wpływ na efektywność zawodową, w zależności od tego, jak są one zbalansowane. Dzięki diagnozie możemy określić obszary zachowań wymagające zmiany, biorąc przy tym pod uwagę zarówno potrzeby rozwojowe wynikające z celów organizacyjnych, jak i potrzeby pracownika, – RAPORT CECHY I DEFINICJE, ukazuje nam zestawienie wszystkich cech osoby badanej, uporządkowanych według ich ważności (dodatkowo można podkreślić cechy powiązane ze stanowiskiem), w tym m.in. motywy życiowe, mocne strony i preferowane cele, preferencje dotyczące zadań i zatrudnienia, kompetencje behawioralne oraz > 1.5 – godziną konsultację.