KONTAKT & KONSULTACJE

ZNAJDŹMY PRZESTRZEŃ DO WSPÓŁPRACY

Katarzyna Żuchowicz-Jabłońska

BIURO

Chmielna 71/74
80-748 Gdańsk
[domofon 74]

TELEFON

ONLINE

FORMULARZ KONTAKTOWY

Wypełniając ten formularz, dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora, którym jest Together Coaching Katarzyna Żuchowicz-Jabłońska, Chmielna 71/74, 80-748 Gdańsk, w celu udzielenia odpowiedzi na moje zapytania. Jestem świadoma/świadom, iż moją zgodę mogę wycofać w każdej chwili oraz że mam prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do ich przenoszenia, poprzez wysłanie maila na adres: kontakt@togethercoaching.pl.