Kontakt
Wypełniając ten formularz, dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora, którym jest Together Coaching Katarzyna Żuchowicz-Jabłońska, Al. Jana Pawła II 1g/78, 80-462 Gdańsk, w celu udzielenia odpowiedzi na moje zapytania. Jestem świadoma/świadom, iż moją zgodę mogę wycofać w każdej chwili oraz że mam prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do ich przenoszenia, poprzez wysłanie maila na adres: kontakt@togethercoaching.pl.

Katarzyna Żuchowicz-Jabłońska

Coach kariery/Coach biznesu/ Akredytowany konsultant Harrison Assessments

Telefon

+48 605 584 195

Email