Czy ludzie są największym kapitałem naszej firmy? Czy ODPOWIEDNI ludzie są największym kapitałem naszej firmy?
– Jim Collins

Średni czas osiągnięcia oczekiwanych kompetencji i umiejętności przez nowego pracownika to 6,5 miesiąca. Jeden na czterech pracowników zwalnia się zanim osiągnie ten cel. Managerowie tracą 24% swojego czasu na nieefektywnych pracowników.

Klucz do sukcesu organizacji stanowi zatrudnianie, rozwijanie i wspieranie pracowników, dla których ważne jest osiąganie przez firmę jak najlepszych wyników. Harrison Assessments oferuje firmom precyzyjną instrukcję obsługi pracowników, wspierając  tym proces zarządzania ludźmi, określania potrzeb rozwojowych i szkoleniowych oraz zwiększania zaangażowania i zatrzymania pracowników.

Ludzie są najbardziej efektywni, jeżeli robią to do czego mają predyspozycje i preferencje, bo wtedy robią to chętnie, a jak robią to chętnie to rozwijają się i podnoszą swoje kwalifikacje stając się specjalistami, a następnie ekspertami.
Dlatego tak ważne jest dopasowanie pracownika do wykonywanych zadań, dla rozwoju organizacji.

HARRISON ASSESSMENTS to narzędzie, dzięki któremu można m.in. identyfikować potrzeby rozwojowe i szkoleniowe pracowników, dokładnie określać ich kompetencje i talenty, w celu jeszcze większej motywacji i zatrzymania pracowników w organizacjach.

HARRISON ASSESSMENTS pozwala również na określenie mocnych i słabych stron zespołu pracowniczego, poznanie preferowanych postaw, zachowań i stylów komunikacji jego członków, tym samym gwarantując osiągnięcie przez zespół ponadprzeciętnych rezultatów.

HARRISON ASSESSMENTS przyczynia się także do rozwoju kompetencji przywódczych i liderów zespołów oraz wspiera ich w osiąganiu ponadprzeciętnych rezultatów i przewagi strategicznej z dedykowanymi zespołami.

Jak skorzystać z oferty?

*Cena usługi ustalana jest indywidualnie dla każdej organizacji.

Raport Paradoks: efektywnie wykrywa mocne strony oraz obszary do rozwoju, ponieważ opiera się ono na zasadzie, że każda z cech może mieć zarówno pozytywny, jak i negatywny wpływ na efektywność zawodową, w zależności od tego, jak są one zbalansowane.

Raport Cechy i definicje: zawiera pełny przegląd wyników danej osoby, klasyfikuje cechy i preferencje w następujących kategoriach: Cechy Podstawowe, Preferencje Środowiska Pracy, Preferencje Zadań, Zainteresowania, Kategorie Zawodowe, Czynniki Zaangażowania i Zatrzymania oraz Kompetencje Behawioralne.

Raport Analiza zaangażowania i zatrzymania pracownika: pomaga menedżerom, dostarczając łatwych do zrozumienia wykresów i opisów, które pomogą bardziej zaangażować pracownika (lub potencjalnego pracownika), a w efekcie poprawić wyniki biznesowe.

Raport Analiza Sukcesu Zawodowego porównuje kandydata do wymagań stanowiskowych, pokazując pozytywny oraz negatywny wpływ każdej z cech na efektywność na stanowisku. Ten raport mierzy, w jakim stopniu dana osoba spełnia wymagania behawioralne, niezbędne do odniesienia sukcesu dla danego stanowiska.

Przykładowe raporty DEMO do pobrania: