WSPÓŁPRACA

WSPARCIE BIZNESU

Nie sądzę, by ktokolwiek wiedział wystarczająco dużo, aby właściwie ocenić , co jest możliwe, a co nie.

Henry Ford

Podjąłeś się nowych wyzwań, awansowałeś, chcesz przetransformować zespół tak, żeby zyskał nowy entuzjazm i osiągał lepsze wyniki… Masz wiedzę, ale brak Ci pewności siebie, coaching będzie dla Ciebie wsparciem, pozwoli podjąć odważnie działania, które doprowadzą Cię do sukcesu.

Proponowany jest osobom, które chciałyby:

  • poprawić komunikację wewnątrz firmy
  • wzrostu efektywności bieżących działań biznesowych

  • zmiany w sprawach zawodowych (nowy zakres ob owią zków , awans na wyższe stanowisko , zmiana struktury organizacyjnej firmy)

  • zwiększyć motywację i lojalność pracowników
  • osiągnąć wyjątkową efektywność i poziom obsługi

  • zdefiniować krótko i długoterminowe cele firmy

  • stworzyć nową wizję przyszłości i określić nowe cele

  • zamienić pomysł w realny sukces

Cykl Zarządzania Talentami Harrison

Testy HARRISON ASSESSMENTS DLA FIRM

Czy ludzie są największym kapitałem naszej firmy? Czy ODPOWIEDNI ludzie są największym kapitałem naszej firmy?

Jim Collins

Średni czas osiągnięcia oczekiwanych kompetencji i umiejętności przez nowego pracownika to 6,5 miesiąca. Jeden na czterech pracowników zwalnia się zanim osiągnie ten cel.

Managerowie tracą 24% swojego czasu na nieefektywnych pracowników. Klucz do sukcesu organizacji stanowi zatrudnianie, rozwijanie i wspieranie pracowników, dla których ważne jest osiąganie przez firmę jak najlepszych wyników. Harrison Assessments oferuje firmom precyzyjną instrukcję obsługi pracowników, wspierając tym proces zarządzania ludźm i, określania potrzeb rozwojowych i szkoleniowych oraz zwiększania zaangażowania i zatrzymania pracowników.

Ludzie są najbardziej efektywni, jeżeli robią to, do czego mają predyspozycje i preferencje, bo wtedy robią to chętnie, a jak robią to chętnie, to rozwijają się i podnoszą swoje kwalifikacje, stając się specjalistami, a następnie ekspertami.

Dlatego tak ważne jest dopasowanie pracownika do wykonywanych zadań, dla rozwoju organizacji.

HARRISON ASSESSMENTS to narzędzie, dzięki któremu można m.in. identyfikować potrzeby rozwojowe i szkoleniowe pracowników, dokładnie określać ich kompetencje i talenty, w celu jeszcze większej motywacji i zatrzymania pracowników w organizacjach.

HARRISON ASSESSMENTS pozwala również na określenie mocnych i słabych stron zespołu pracowniczego, poznanie preferowanych postaw, zachowań i stylów komunikacji jego członków, tym samym gwarantując osiągnięcie przez zespół ponadprzeciętnych rezultatów.

HARRISON ASSESSMENTS przyczynia się także do rozwoju kompetencji przywódczych i liderów zespołów oraz wspiera ich w osiąganiu ponadprzeciętnych rezultatów i przewagi strategicznej z dedykowanymi zespołami.

Jak skorzystać z oferty

JAK SKORZYSTAĆ Z OFERTY?

*Cena usługi ustalana jest indywidualnie dla każdej organizacji

Raport Paradoks: efektywnie wykrywa mocne strony oraz obszary do rozwoju, ponieważ opiera się ono na zasadzie, że każda z cech może mieć zarówno pozytywny, jak i negatywny wpływ na efektywność zawodową, w zależności od tego, jak są one zbilansowane.

Raport Cechy definicje: zawiera pełny przegląd wyników danej osoby, klasyfikuje cechy i preferencje w następujących kategoriach: Cechy Podstawowe, Preferencje Środowiska Pracy, Preferencje Za dań, Zainteresowania, Kategorie Zawodowe, Czynniki Zaangażowania i Zatrzymania oraz Kompetencje Behawioralne.

Raport Analiza zaangażowania zatrzymania pracownika: pomaga menedżerom, dostarczając łatwych do zrozumienia wykresów i opisów, które pomogą bardziej zaangażować pracownika (lub potencjalnego pracownika), a w efekcie poprawić wyniki biznesowe.

Osobowość

Raport Analiza Sukcesu Zawodowego porównuje kandydata do wymagań stanowiskowych, pokazując pozytywny oraz negatywny wpływ każdej z cech na efektywność na stanowisku. Ten raport mierzy, w jakim stopniu dana osoba spełnia wymagania behawioralne, niezbędne do odniesienia sukcesu dla danego stanowiska.